مشاهده نتیجه عمل

کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی / مشاهده نتیجه عمل

جهت رفاه حال بیماران، ارائه جواب آزمایش هایی که در کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی تجویز شده است تا 15 روز بدون نوبت قبلی و طبق زمانهایی که از قبل مشخص شده قابل ارائه می باشد. پس از مدت مشخص شده(15 روز پس از ویزیت) می بایست نسب به دریافت نوبت اینترنتی اقدام گردد.

جهت مشاهده نتیجه عمل می توانید از قسمت زیر وارد پنل کاربری خود شوید.

جهت مشاهده جواب آزمایش ابتدا از این قسمت وارد سایت شوید

جواب آزمایش های آماده شما