درباره لوگو

کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی / درباره لوگو

درباره لوگو کلینیک

همانطور که می دانید در طراحی لوگوی کلینیک نوین فارابی از گل شبدر بهره گیری شده است، یافتن شبدر چهار برگ نشانه ی خوش شانسی است. به ویژه اگر به صورت تصادفی به وسیلهه ی فرد یافت شود. باور برخی بر این است که هر برگ نمادی از چیزی است: برگ نخست ایمان، برگ دوم امید، سوم عشق و برگ چهارم شانس. در فرهنگ لغت دهخدا، شبدر گلی از تیره پروانه ها معرفی شده که خود پروانه نمادی از تولد دوباره، شادی، زیبایی، زندگی و انرژی مثبت است. رنگ سبز به کار رفته در لوگو نماد چیست؟ رنگ سبز نماد طبیعت، رشد و زندگی، تجدید حیات، پول و ثروت، اعتماد به نفس، همدردی، محبت، خالقیت، وفاداری و صلح و آرامش در نظر گرفته می شود که در لوگوی کلینیک جهت القای حس برقراری سلامتی و نشاط و آرامش از این رنگ بهره گرفته شده است. طبق بررسی های به عمل آمده، رنگ سبز باعث تسریع روند بهبود بیماری میشه همچنین در طرح لوگو، کلمه ''نوین'' نیز مستتر می باشد.